قَلَ عَا ئِشَةُ (رضي الله عنها ) : " كَانَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه و سلم ) حَيبْتَهِدُ فيِ العَشْرِ الأَ وَاخِرِ , مَا لاَ حَيبْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ."
D'après Aicha (r.anha) : "Le Messager d'Allah (saw) redoublait d'efforts durant la dernière décade, comme il ne le faisait guère à d'autres moments."

Sahih Muslim, Livre de la Retraite Pieuse, Hadith 2788